Reglement BK Streetrace Zarren

Door in te schrijven verklaart iedere deelnemer dit reglement gelezen en goedgekeurd te hebben en zich aan de algemene voorwaarden te houden.

 1. De Streetrace is een sportief mountainbike gebeuren. De bedoeling is om zoveel mogelijk ronden af te leggen binnen de vooropgestelde tijd. Het aantal afgelegde ronden zal worden geregistreerd via een transponder op het stuurbord.
 2. Er mag alleen worden deelgenomen met een mountainbike zonder aandrijving.
 3. De keuze van banden profiel is vrij, het dragen van een fietshelm is verplicht.
 4. De mountainbike fiets moet uitgerust zijn met een plat stuur, sturen met een boog of ronding zoals op een race-/strand-/gravelfiets zijn verboden!
 5. Kids mogen deelnemen vanaf het geboortejaar 2016. De organisatie heeft het recht op identiteitscontrole. Deelnemen in de Fun reeks kan vanaf het geboortejaar 2009.
 6. Voorinschrijving is verplicht. Dag inschrijvingen zijn om praktische redenen niet mogelijk. Inschrijven kan vanaf 3 Februari 2024 en dit tot uiterlijk 12 Mei 2024. Er worden max 70 deelnemers per reeks toegelaten, bij de Kids is dit 60 deelnemers.
 7. Er wordt per reeks een podium voorzien met natura prijzen voor de eerste drie en tricolore trui voor de winnaar, dit is eveneens zo voor de meisjes in de Kids reeks en de Dames.
 8. Elke deelnemer krijgt een stuurbordje met chip, deze wordt aan het stuur bevestigd met spanbanden. Onder geen beding mag er worden geknipt in het stuurbord.
 9. De Organisatie is gemachtigd om in geval van onsportief gedrag een deelnemer uit wedstrijd te nemen of uit de uitslag te verwijderen. Eveneens houden stewards op het parcours controle. Elke deelnemer is gehouden om het parcours en reglement te volgen.
 10. De organisatie kan beslissen tot stopzetten van de Streetrace bij een zwaar ongeval of gevaarlijke (weer)omstandigheden.
 11. In geval van een technisch probleem of materiaalbreuk moet de deelnemer zelf zijn fiets repareren op het parcours zonder hulp van derden en zonder andere deelnemers te hinderen ! Wie het parcours verlaat om zijn fiets te herstellen wordt uit wedstrijd genomen. Fietswissel is niet toegelaten.
 12. De startpositie wordt bepaald volgens datum van inschrijving. De eerste vijf renners per reeks van de uitslag in 2023 krijgen het voorrecht om vooraan te staan aan de start. 10 Minuten voor de start wordt begonnen met afroepen van de nummers.
 13. Bij niet deelname wordt het inschrijf bedrag niet terug betaald. Enkel bij annulering van de wedstrijd krijgen de deelnemers hun geld terugbetaald.
 14. Het parcours is duidelijk afgebakend en dient nauwkeurig worden gevolgd. Het parcours zal enkel vooraf of tussen de reeksen open staan voor verkenning.
 15. Ieder deelnemer aanvaardt dat bij inbreuk van zijnentwege, hij/zij persoonlijk verantwoordelijk zal worden gesteld voor de door hem /haar ontstane schade en ongevallen. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke diefstal.
 16. Tijdens de wedstrijd staat respect voor de natuur centraal. Avontuur is zoals steeds ondergeschikt aan de natuur en bijgevolg wordt het niet respecteren hiervan beschouwd als onsportief gedrag. Dit omvat ook respect voor afgebakende privéterreinen, aanplantingen, etc..
 17. De organisatie is verzekerd voor hun aansprakelijkheid in geval van fysieke ongevallen tijdens het evenement. De deelnemers zien echter af van enige claim t.o.v. de organisatie voor hun schade aan materieel, en voor eventuele andere schade of fysieke ongevallen die zouden kunnen veroorzaakt zijn door deelname aan dit evenement. De deelnemers zijn in de mogelijkheid om bij hun inschrijving optioneel een lichamelijke dag verzekering bij te nemen . De deelnemers dienen in uitstekende gezondheid te verkeren en verklaren deel te nemen op eigen verantwoordelijkheid.